نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 80 سانت VIK-80R6T3

10,019,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 23500 متر مکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر 80 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 71 سانت VIK-71R6T3

8,109,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 15300 متر مکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر 71 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 63 سانت VIK-63R6T3

7,257,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 10700 متر مکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر 63 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 63 سانت VIK-63R4T3-H

7,710,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، مجهز به موتور تقویت شده 560 وات ، سه فاز ، 17700 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 63 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 63 سانت VIK-63G4T2-L

4,174,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 10300 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 63 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 63 سانت VIK-63G6S2-L

4,174,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، تک فاز ، 6400 متر مکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر 63 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 63 سانت VIK-63G4S2-L

4,174,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، تک فاز ، 9700 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 63 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 56 سانت VIK-56G4T2

3,960,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 11000 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 56 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 56 سانت VIK-56G6S2

3,960,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، تک فاز ، 8200 متر مکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر 56 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 56 سانت VIK-56G4S2

3,960,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، تک فاز ، 11000 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 56 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 50 سانت VIK-50G4T2-H

3,649,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، مجهز به موتور تقویت شده 460 وات ، سه فاز ، 8400 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 50 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی
-11%
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
نزدیک

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) 50 سانت VIK-50A4T2-L

2,242,000 تومان
فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس (مکنده) ، سه فاز ، 6400 متر مکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر 50 سانت ، مناسب سیستم های تاسیساتی جهت نصب روی کندانسورها و اواپراتورهای برودتی