نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
فن آکسیال سیلندری ترانس سری VIC
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس 50 سانت VIC-50D4T

9,900,000 تومان
فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس سری VIC ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 8800 متر مکعب بر ساعت ، قطر 50 سانت ، دور 1400 ، ، سه فاز ، مناسب تهویه فضاهای کوچک و متوسط ، سیرکوله هوای گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور
فن آکسیال سیلندری ترانس سری VIC
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس 45 سانت VIC-45D4T

9,100,000 تومان
فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس سری VIC ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 6300 متر مکعب بر ساعت ، قطر 45 سانت ، دور 1400 ، ، سه فاز ، مناسب تهویه فضاهای کوچک و متوسط ، سیرکوله هوای گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور
فن آکسیال سیلندری ترانس سری VIC
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس 40 سانت VIC-40D4T

8,200,000 تومان
فن آکسیال سیلندری (کانالی) ترانس سری VIC ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 4600 متر مکعب بر ساعت ، قطر 40 سانت ، دور 1400 ، ، سه فاز ، مناسب تهویه فضاهای کوچک و متوسط ، سیرکوله هوای گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 90 سانت DAMP-KN100-6T-900-35deg

تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 30000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 90 سانت ، دور 900 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 90 سانت DAMP-KN140-4T-900-30deg

تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 41000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 90 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 90 سانت DASP-KN150-4T-900-22deg

26,100,000 تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 34000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 90 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 90 سانت DASP-KN110-4T-900-13deg

26,100,000 تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 27300 متر مکعب بر ساعت ، قطر 90 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 80 سانت DAMP-KN100-6T-800-45deg

تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 28000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 80 سانت ، دور 950 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 80 سانت DASP-KN140-4T-800-22deg

24,000,000 تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 37200 متر مکعب بر ساعت ، قطر 80 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 80 سانت DSPA-KN110-4T-800-26deg

24,000,000 تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 32000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 80 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 80 سانت DSMP-KN100-4T-800-18deg

24,000,000 تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 27000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 80 سانت ، دور 1400 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
فن آکسیال سیلندری سری DAMP
نزدیک

فن آکسیال سیلندری (کانالی) 71 سانت DAMP-KN70-6T-710-45deg

تومان
اگزاست فن آکسیال سیلندری (کانالی) سری DAMP ، کلاس حفاظتی IP55 ، برند دمنده ، 19000 متر مکعب بر ساعت ، قطر 71 سانت ، دور 900 ، سه فاز ، مناسب سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ ، فضاهای صنعتی ، کارگاه ها ، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی