نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 50/14R4T

16,880,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، سه فاز ، 6600 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 50 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 50/14R6S

16,880,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 4500 مترمکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر پروانه 50 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 50/14R4S

16,880,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 6500 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 50 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 40/12G4T

10,890,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، سه فاز ، 4000 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 40 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 40/12G6S

10,890,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 2600 مترمکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر پروانه 40 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 40/12G4S

10,890,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 3900 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 40 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 31/10A4T

6,440,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، سه فاز ، 1850 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 31 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 31/10A6S

6,440,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 1200 مترمکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر پروانه 31 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 31/10A4S

6,440,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 1800 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 31 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 25/7A4T

5,780,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، سه فاز ، 820 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 25 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 25/7A6S

5,780,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 425 مترمکعب بر ساعت ، دور 900 ، قطر پروانه 25 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها
فن رادیال سقفی سری REB
نزدیک

فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) REB – 25/7A4S

5,780,000 تومان
فن رادیال سقفی (هواکش سقفی) برند دمنده ، تک فاز ، 820 مترمکعب بر ساعت ، دور 1400 ، قطر پروانه 25 سانت ، مناسب تخلیه هوای فضاهای خانگی،صنعتی و تجاری مانند سرویس های بهداشتی و حمام ها ، آشپزخانه های خانگی ، استخرها ، سالن اجتماعات ، فروشگاه ها و موتورخانه ها